Aktualności

Certyfikat EuroPsy w pytaniach i odpowiedziach – FAQ

(Kwiecień 2018)

W zakładce FAQ znajdą Państwo informacje, w formie pytań i odpowiedzi, na temat wprowadzenia i działania Certyfikatu EuroPsy. Mamy nadzieję, że materiał ten pozwoli na rozwianie wielu Państwa wątpliwości związanych z EuroPsy. W przypadku braku odpowiedzi na jakieś pytanie prosimy o kontakt mailowy: kontakt@europsy.pl

Proces akredytacji Uczelni

(Marzec 2018)

Narodowy Komitet Akredytacyjny Certyfikatu EuroPsy (NAC) rozpoczął działania mające na celu zebranie informacji od polskich Uczelni kształcących psychologów o zgodności ich programów kształcenia z wymogami Certyfikatu EuroPsy. Uzyskanie tych informacji pozwoli uprościć procedurę starania się o przyznania Certyfikatu przez absolwentów Uczelni spełniających kryteria Certyfikatu EuroPsy. Osobą odpowiedzialną w zakresie oceny zgodności EuroPsy z programami nauczania jest dr hab. Adam Tarnowski prof. UW.

Uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania Certyfikatu EuroPsy

(marzec 2018).

Z wielka radością informujemy, że EFPA przyznała Polsce prawo do  wydawania Certyfikatu EuroPsy polskim psychologom. W najbliższym czasie na naszych stronach pojawią się szczegółowe informacje odnośnie procedury.

Złożenie aplikacji do EFPA

(Grudzień 2017).

Krajowa Komisja Akredytacyjna złożyła do EFPA aplikację o przyznanie uprawnień do wydawania Certyfikatu EuroPsy polskim psychologom. Obecnie czekamy na decyzję, co potrwa ok 3 miesięcy”.

Zatwierdzenie Krajowej Komisji Akredytacyjnej (NAC)

(Listopad 2107)

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dniu 15 listopada 2017 roku zatwierdził skład Krajowej Komisji Akredytacyjnej (NAC). Jej przewodniczącą została prof. Beata Krzywosz-Rynkiewicz. Cały skład Komisji znajduje się w zakładce: NAC – Krajowa Komisja Akredytacyjna

Panel Dyskusyjny  podczas 36 Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  21-24 września Gdańsk Wprowadzenie Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy) w Polsce

(Wrzesień 2017)

W Panelu uczestniczyli członkowie zespołu EuroPsy, przedstawiciele wyższych uczelni kształcących psychologów, Związków Zawodowych Psychologów oraz psychologowie praktycy. Zaprezentowano ideę i plany wdrożenia EuroPsy – prezentacja w załączeniu. Podczas dyskusji podnoszono kwestię kształcenia psychologów oraz praktyki psychologicznej. Podkreślano, że certyfikat EuroPsy jest szansą dla środowiska promowania jakości przygotowania do zawodu. Wszyscy uczestnicy wyrażali oczekiwanie na jak najszybsze wdrożenie certyfikatu w Polsce. Sprawozdanie z dyskusji w formie nagrania zostanie załączone w najbliższych dniach.

Aktualny stan prac nad EuroPsy w Polsce

(Wrzesień 2017)

Zespół Polski pracuje obecnie nad przygotowaniem aplikacji do EFPA o akredytację dla krajowej komisji. Planowany termin złożenia aplikacji grudzień 2017.