Potwierdzenia zgodności programów

Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy potwierdza zgodność programu studiów psychologicznych z wymaganiami certyfikatu EuroPsy następującym Uczelniom:

1. Gdański Uniwersytet Medyczny: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich w specjalnościach:
  • NEUROPSYCHOLOGIA
  • PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I PSYCHOSOMATYCZNYCH

 

2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich w specjalnościach:
  • PSYCHOPROFILAKTYKA I POMOC PSYCHOLOGICZNA
  • PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
  • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
  • PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA