Ścieżka dla wstępujących w zawód psychologów

Kluczowym elementem dla uruchomienie tej ścieżki jest umożliwienie odbywania rocznej praktyki/stażu pod opieką doświadczonego psychologa – Opiekuna stażu.

EFPA posiada standardy dotyczące zarówno celu takiego stażu, jego przebiegu i rezultatu w postaci oceny kompetencji stażysty.

Zespół EuroPsy przygotowuje obecnie proces certyfikowania pierwszej grupy Opiekunów stażu. Chcemy aby docelowo, w każdym województwie lub oddziale PTP było dostępnych kilku Opiekunów z różnych obszarów praktykowania psychologii, którzy mogą pełnić taką funkcję.

Pierwsza grupa Opiekunów będzie certyfikowana w skróconej ścieżce dla DOŚWIADCZONYCH OPIEKUNÓW STAŻU. Każdy kandydat na Opiekuna będzie zobowiązany spełniać trzy warunki:

 1. Posiadać wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa praktyka w danym obszarze
 2. Posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji formalnego lub nieformalnego opiekuna wchodzących w zawód psychologów
 3. Ukończyć 8 godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia praktyki wg. Standardów EuroPsy

Planowane terminy:

 1. Szczegóły dotyczące wymagań od osób zainteresowanych funkcją Opiekuna zostaną podane do 31 stycznia 2019
 2. Rekrutacja do funkcji opiekuna w ścieżce skróconej będzie przebiegała ciągle przez 2019 i 2020 rok
 3. Pierwszy kurs dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna odbędzie się wiosną 2019 roku
 4. Pierwsze roczne praktyki pod opieką będą możliwe od 1 lipca 2019 roku

Wstępujący w zawód psychologowie, aby otrzymać certyfikat EuroPsy powinni spełnić następujące warunki:

 • Ukończyć pięcioletnie studia magisterskie (jednolite lub w formacie 3+2) po 2015 roku
 • Odbyć roczną praktykę/staż pod opieką Opiekuna Stażu
 • Podpisać zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego PTP.

UWAGA!

 • Absolwenci psychologii z 2016 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 1 od 2019 roku (po spełnieniu warunków)
 • Absolwenci 2017 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 1 w 2020 roku (po spełnieniu warunków).
 • Posiedzenie Komisji w 2020 roku: 26 marca 2020; 23 kwietnia 2020; 28 maja 2020; 25 czerwca 2020; 26 sierpnia 2020; 30 września 2020; 28 października 2020; 25 listopada 2020; 16 grudnia 2020