Klauzula obowiązku informacyjnego dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zgodnie ustawą z 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych( Dz. U.2018.1000) oraz z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu przyznawania Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy)  jest to realizacja ustawowych i statutowych zadań Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego należący do Krajowej Komisji Akredytacyjnej ( NAC) i Pracownicy Biura.

5. Dane osobowe przetwarzane będą  przez 7 lat tzn. w  okresie  niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.