Potwierdzenia zgodności programów

Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy potwierdza zgodność programu studiów psychologicznych z wymaganiami certyfikatu EuroPsy następującym Uczelniom:

1. Gdański Uniwersytet Medyczny: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich w specjalnościach:
 • NEUROPSYCHOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I PSYCHOSOMATYCZNYCH

2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich w specjalnościach:
 • PSYCHOPROFILAKTYKA I POMOC PSYCHOLOGICZNA
 • PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA

3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA
 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI
 • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI
 • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
 • PSYCHOLOGIA RODZINY
 • PSYCHOLOGIA PRZEMYSŁOWA
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA I NEUROPSYCHOLOGIA

5. Uniwersytet Gdański:  program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA
 • PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU.
 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA I ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH
 • PSYCHOLOGIA RODZINY
 • PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA I PSYCHOLOGIA RODZAJU
 • PSYCHOLOGIA SPORTU
 • NEUROPSYCHOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA PRACY I BIZNESU
 • PSYCHOSEKSUOLOGIA