Ścieżka dla wstępujących w zawód psychologów

Wstępujący w zawód psychologowie, aby otrzymać certyfikat EuroPsy powinni spełnić następujące warunki

  • Ukończyć pięcioletnie studia magisterskie (jednolite lub w formacie 3+2) po 2015 roku
  • Odbyć roczną praktykę/staż pod opieką Opiekuna Stażu
  • Podpisać zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego PTP.

Szczegóły procedury zostaną umieszczone na stronie www.europsy.pl w zakładce ŚCIEŻKA DLA WSTĘPUJĄCYCH W ZAWÓD PSYCHOLOGÓW dnia 1 października 2018 roku.

UWAGA!

  • Absolwenci psychologii z 2016 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 1 od 2019 roku (po spełnieniu warunków)
  • Absolwenci 2017 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 1 w 2020 roku (po spełnieniu warunków).