Więcej o Europsy

Czym jest EuroPsy?

  • Certyfikat EuroPsy ustanowiony przez EFPA – PTP jest członkiem
    założycielem
  • EuroPsy jest systemem certyfikującym, który został ustanowiony w celu definiowania, regulowania i rozwoju profesji psychologa
  • EuroPsy pomaga określić w sposób jasny to, czym jest profesjonalna psychologia, i to czego należy oczekiwać od wykwalifikowanych psychologów
  • EuroPsy nie zapewnia prawa wykonywania zawodu
  • EuroPsyJest powszechny – wdrożony w 22 krajach
  •  EuroPsy posiada 2 poziomy: Podstawowy i Specjalistyczny

Dlaczego warto mieć EuroPsy?

  • EuroPsy dostarcza znaku jakości kwalifikacji psychologa
  • EuroPsy jest bazą określającą  strukturę kształcenia dla psychologów
  • EuroPsy promuje mobilność psychologów
  • EuroPsy tworzy model prawa psychologicznego, które może pomóc w kwestiach ustawodawczych